Bakit hindi mapapalitan ng siyensya ang relihiyon

Provoni Instrumentin Tonë Për Eliminimin E ProblemeveJohn Gray sa mga alamat na sinasabi ng mga Bagong Atheist sa kanilang sarili.

Ako ang tinatawag mong agnostic. Hindi ko alam kung may Diyos, ngunit malamang na hindi masasagot ang tanong, kaya kontento na akong mamuhay sa kawalan ng katiyakan. Iyan marahil ang dahilan kung bakit lagi kong nakikita ang tinatawag na New Atheists na naligaw ng landas sa kanilang mga kritika sa relihiyon.

Ang New Atheism ay isang kilusang pampanitikan na umusbong noong 2004, na pinamunuan ng mga kilalang may-akda tulad nina Sam Harris, Richard Dawkins, at Christopher Hitchens. Bagama't tama sila tungkol sa maraming bagay, napalampas ng mga Bagong Atheist ang isang bagay na mahalaga tungkol sa papel ng relihiyon. Para sa kanila, ang relihiyon ay isang protoscience lamang - ang aming unang pagtatangka sa biology at kasaysayan at pisika. Ngunit ang relihiyon ay higit pa sa isang hanay ng mga pag-aangkin tungkol sa mundo, at hindi mo lubos na mauunawaan kung hindi mo isasaalang-alang iyon.

Si John Gray ay isang pilosopo sa Britanya na ang pinakabagong libro, Pitong Uri ng Atheism , ginalugad ang kasaysayan ng ateismo. Pareho itong paninindigan at pagpuna sa ateismo, na isinulat ng isang ateista na alam ang lahat ng mga kontradiksyon nito.Si Gray ang naging isa sa pinakamarami mapuwersang kritiko ng mga Bagong Ateista mula noong una silang lumitaw sa eksena, at ang kanyang bagong libro ay nagpapatuloy sa ugat na iyon. Tinawag ko siya upang pag-usapan ang higit pa tungkol sa kanyang mga pananaw sa kilusan, at tungkol sa relihiyon at agham sa pangkalahatan.

Sinabi sa akin ni Gray na ang mga Bagong Atheist ay hinuhubog ng kanilang sariling mga alamat, at ang kanilang pagkabigo na maunawaan o kilalanin iyon ay isa sa mga pinakamalaking depekto ng kanilang kilusan. Sinabi rin niya na ang ateismo ay higit na kawili-wili kapag seryoso itong nagtatanong kung ano ang pakiramdam ng mamuhay sa isang tunay na walang diyos na mundo.

Ang isang bahagyang na-edit na transcript ng aming pag-uusap ay sumusunod.Sean Illing

Nakikita kita bilang isang taong nasisiyahang ilantad ang mga pagkukunwari ng mga taong nasisiyahang ilantad ang mga pagkukunwari ng iba. Ganyan ba ang tingin mo sa sarili mo?

John Gray

Sa totoo lang. Ako ay likas na may pag-aalinlangan, kaya ako ay lumalaban sa mga pag-aangkin ng sinuman na magkaroon ng kumpletong mga sagot sa mga mahirap na problema ng tao. Lalo akong naiinis sa tinatawag ngayon na New Atheism, at malakas ang reaksyon ko laban sa mga nagde-debine sa mga paniniwala ng iba sa paraang nakikita ko ang pananakot at mababaw.

Ang mga Bagong Atheist — sina Sam Harris, Richard Dawkins, at iba pa — ay umaatake sa mga relihiyon sa mataas na kumpiyansa na ang mga relihiyong ito ay mga alamat at sila mismo ay hindi nagtataglay ng mga alamat, ngunit hindi iyon totoo.Sa maraming pagkakataon, ang mga Bagong Ateista ay binibigyang-buhay ng mga mitolohiya noong ika-19 na siglo ng iba't ibang uri: mga alamat ng pagsulong ng tao, mga alamat ng kung ano ang magagawa at hindi maaaring gawin ng siyensya, at lahat ng uri ng iba pang mga alamat. Kaya oo, napipilitan akong atakihin ang sinumang nagde-debunk sa iba para sa kanilang pag-asa sa mga alamat kapag ang mga debunkers mismo ay hindi nakikita kung paano ang kanilang sariling pag-iisip ay hinuhubog ng mga alamat.

Ang isang bagay na kasing sinaunang panahon, kasing lalim, kasing yaman ng relihiyon o relihiyon ay hindi talaga maituturing na isang pagkakamaling intelektwal ng matatalinong tao. Karamihan sa mga matatalinong taong ito ay hindi ganoon katalino kung ihahambing sa Talaga gusto ng mga matalino Wittgenstein o Saint Augustine o Pascal — lahat ng mga pilosopo ng nakaraan na seryosong nakikibahagi sa relihiyosong pananaw.Ang mga Bagong Atheist na ito ay halos walang alam sa relihiyon, at talagang nababahala lamang sa isang partikular na uri ng monoteismo, na isang makitid na bahagi ng mas malawak na mundo ng relihiyon.

Sean Illing

Ang aking reklamo sa mga Bagong Atheist ay palaging ang kanilang paggigiit sa pagtrato sa Diyos bilang isang epistemological na tanong. Sa palagay ko ay hindi mo maiintindihan ang relihiyon kung makikita mo lamang ito bilang isang sistema ng mga paniniwala. Sa aklat, gumawa ka ng isang katulad na punto sa isang bahagyang naiibang paraan, na nagsasabi na ang pag-iisip ng tao ay naka-program para sa kaligtasan, hindi para sa katotohanan, at ako ay kakaiba kung ano ang ibig mong sabihin doon.

John Gray

Ang isip ng tao ay katulad ng ibang isip ng hayop. Kung tama ang Darwinismo, at sa palagay ko ito ang pinakamahusay na pagtatantya na mayroon tayo sa katotohanan tungkol sa kung paano dumating ang mga tao sa mundo, kung gayon ang lahat ng aspeto ng hayop ng tao ay hinuhubog ng mga kinakailangan ng kaligtasan.

Kasama diyan ang isip ng tao, kaya mayroong malalim na tendensya sa isip ng tao na makita ang mundo sa mga paraan na nagtataguyod ng kaligtasan ng tao. At ang pagkahilig sa pagkahumaling sa katwiran at katwiran ay tinatanaw ang katotohanang ito.

Marami sa ating pinakamahahalagang ideya o konsepto ay hindi talaga mga intelektwal na solusyon sa mga intelektwal na problema. Sa tingin ko iyon ang nasa isip mo noong sinabi mo kanina na ang mga Bagong Atheist ay inis na inis sa iyo dahil itinuring nila ang ideya ng Diyos bilang isang uri ng teoretikal o epistemological na tanong.

May ganitong kalokohang ideya na hindi na natin kailangan ang relihiyon dahil mayroon tayong agham, ngunit ito ay isang hindi kapani-paniwalang hangal na paniwala, dahil ang relihiyon ay tumutugon sa iba't ibang mga pangangailangan kaysa sa agham, mga pangangailangan na hindi kayang tugunan ng agham.

Kahit na ang lahat ng bagay sa mundo ay biglang ipinaliwanag ng agham, itatanong pa rin natin kung ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito

Sean Illing

Sa tingin ko tama iyon, ngunit maaari mong i-unpack iyon nang kaunti para malinaw kung ano ang ibig mong sabihin?

John Gray

Halimbawa, mayroon pa ring mga tao na itinuturing ang mga alamat ng relihiyon, tulad ng kuwento ng Genesis, bilang isang uri ng literal na katotohanan, kahit na ang mga ito ay naiintindihan ng mga Hudyo na nag-iisip at mga teologo noong panahon bilang mga talinghaga.

Ang Genesis ay hindi isang teorya ng pinagmulan ng mundo. Ito ay hindi lipas, primitive na agham. Hindi ito solusyon sa problema ng kaalaman. Ang relihiyon ay hindi ganoon. Ang relihiyon ay isang kalipunan ng mga kasanayan, ng mga kuwento at larawan, kung saan ang mga tao ay lumilikha o nakakahanap ng mga kahulugan sa kanilang buhay.

Sa madaling salita, hindi ito isang paghahanap para sa paliwanag. Kahit na ang lahat ng bagay sa mundo ay biglang ipinaliwanag ng agham, itatanong pa rin natin kung ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito.

Doon pumapasok ang relihiyon.

Sean Illing

Hayaan akong itulak nang kaunti sa ngalan ng mga Bagong Atheist. Sa tingin ko, sasagutin ka nila sa pagsasabing, Tingnan mo, ang mga partikular na ideya sa relihiyon tulad ng paniwala na ang buhay ay nagsisimula sa sandali ng paglilihi o na ang homoseksuwalidad ay makasalanan ay nagdudulot ng tunay na pinsala sa mundo, at kaya obligado tayong salakayin ang mga iyon. mga ideya.

Paano ka tumugon diyan?

John Gray

Walang alinlangan na ang mga relihiyon ay naglalaman ng maraming ideya na nagdulot ng pinsala sa mga tao. Walang kahit kaunting pagdududa tungkol doon. Ang lahat ng mga institusyon ng tao ay naglalagay ng anino na nagmumula sa kasamaan na dala nila sa kanilang sarili.

Upang bigyan ka ng isang halimbawa, sa palagay ko ang ideya ng Kristiyano ng orihinal na kasalanan ay may mahalagang katotohanan dito, na ang mga tao ay nahahati na mga hayop. Naiiba sila sa anumang iba pang hayop sa planeta dahil nagsisisi sila at kung minsan ay napopoot pa nga sa mga udyok na gumagabay sa kanila na kumilos tulad ng ginagawa nila. Isa itong pangunahing katangian ng hayop ng tao, na nakuha ng alamat na ito ng orihinal na kasalanan.

Ngunit sa simula pa lang, ang ideya ng orihinal na kasalanan ay nahuli sa isang uri ng labis na interes at pagkamuhi sa sekswalidad ng tao, na lumason dito hanggang sa kaibuturan. Kasabay nito, dapat nating tandaan na marami sa mga sekular na relihiyon noong ika-20 siglo ang kinondena ang mga bakla, halimbawa.

Ang homosexuality ay labag sa batas sa halos lahat ng panahon na umiral ang Unyong Sobyet. Ang mga doktor na nagsagawa ng aborsyon sa komunistang Romania ay maaaring ipadala sa bilangguan, at sa ilang mga kaso ay napapailalim pa sa parusang kamatayan. Marami sa mga pinakamasamang katangian o ang pinakamasamang pinsala sa tao na dulot ng monoteismo ay kahalintulad sa mga sekular na relihiyon ng modernong panahon.

Kaya ang mga ideya ay may mga kahihinatnan. Ang magagawa lang natin ay subukang isama ang mga tradisyong ito hangga't maaari. Walang anumang anyo ng buhay, kahit isang haka-haka na uri ng purong liberalismo, na malaya sa mga kakila-kilabot na kahihinatnan.

Sean Illing

Sa palagay ko ay hindi pareho ang lahat ng relihiyon, ngunit naniniwala ako na pareho silang hindi totoo sa karaniwang kahulugan ng terminong iyon. Ngunit malinaw na ang relihiyon ay nag-aambag ng isang bagay na mahalaga sa kalagayan ng tao na kailangan natin, at anuman iyon, kakailanganin pa rin natin ito sa isang walang Diyos na mundo. Ito ang bagay na masyadong madaling iwaksi ng mga ateista.

John Gray

Sa tingin ko, inilagay mo ito nang napakalapit sa paraan ng paglalagay ko nito sa aklat. Karamihan sa mga anyo ng organisadong ateismo ay mga pagtatangka na likhain ang mga kahalili ng Diyos. Sa madaling salita, isa sa mga kabalintunaan ng kontemporaryong ateismo ay ang paglipad nito mula sa isang tunay na walang diyos na mundo.

Pinaka-interesado ako sa mga ateista na seryosong nagtanong kung ano ang pakiramdam ng mamuhay sa isang walang diyos na mundo. Hindi upang bumuo ng ilang alternatibong Diyos, tulad ng muling pag-iisip ng sangkatauhan bilang isang kolektibong ahente na nagpapakita ng sarili sa pamamagitan ng kasaysayan o agham o iba pang puwersang tumutubos.

Napakaraming anyo ng ateismo ang gumana tulad ng monoteismo sa ibang paraan. Sa madaling salita, sinubukan nilang punan ang mga puwang sa kanilang pananaw sa mundo, isang mundo kung saan pinatalsik ang Diyos sa trono, at pagkatapos ay iiwan na lang nila ang iba pa.

Ngunit nananatili pa rin sila sa mga pangunahing pagpapalagay na nagmumula sa mga tradisyong monoteistiko. Ang ideya, halimbawa, na ang sangkatauhan ay may kolektibong pagkakakilanlan sa panimula ay isang relihiyosong paniwala - kung paano ito dumating sa atin. Maaari tayong gumawa ng mga sekular na argumento bilang pagtatanggol sa paniniwalang ito, ngunit hindi mo maaaring balewalain ang makasaysayang pinagmulan nito.

Sa tingin ko, dapat nating ituring ang mga relihiyon bilang mga dakilang gawa ng imahinasyon ng tao sa halip na mga larawan ng mundo na nilalayon upang makuha kung ano ang empirically true. Anumang atheism na mabibigo na gawin ito ay palaging makaligtaan kung ano ang pinakamahalaga at matibay tungkol sa relihiyon, at malamang na magkakamali sa pagpuslit ng mga relihiyosong pagpapalagay sa kanilang sekular na alternatibo sa relihiyon.

Upang isipin na maaari mong takasan ang udyok ng pagkukuwento na nagbibigay-buhay sa mga alamat, na isipin na maaari mong takasan na sa pulitika ay isang nakamamatay na mito ng sarili nitong

Sean Illing

Madalas kong iniisip kung ang pag-aalinlangan sa Enlightenment na nagbunga ng ateismo sa huli ay humahantong sa atin sa isang moral na kailaliman - at sa pamamagitan nito ay hindi ko ibig sabihin na ang mga tao ay hindi maaaring maging moral kung wala ang Diyos, na isa sa mga pinakatangang pahayag na narinig ko. . Ang ibig kong sabihin ay ang agham ay hindi makapagbibigay ng mga moral na halaga, at hindi ako sigurado na ito ay isang katotohanan na maaari nating pag-aari bilang isang sibilisasyon, dahil nangangailangan ito ng pag-uusap tungkol sa mga halaga ng tao na tila hindi natin kayang magkaroon.

John Gray

Sa tingin ko kailangan nating pag-aari ito, dahil ang panganib ng pag-iisip na ang agham ay maaaring magbigay ng mga halaga ay naipakita nang maraming beses. Ang madalas na nangyayari ay ang agham ay nagpapatunay lamang sa mga namumunong halaga ng panahon, at noong ika-19 at ika-20 siglo, iyon ay mga racist na halaga.

At nakikita natin na nangyayari ito ngayon: Maraming tao ang naniniwala na mapapatunayan ng agham ang ating pinakamalalim na halaga, at nagkataon na ang mga pagpapahalagang iyon ay karaniwang laganap sa lipunan — ang mga ito ay mga liberal na demokratikong pagpapahalaga.

Kung ang umiiral na mga halaga ay mabuti, pagkatapos ay mahusay. Kung hindi sila, bagaman - tulad ng nangyari sa Nazi Germany o komunistang Russia - kung gayon ang agham ay nagiging isang alipin sa mga pinakakakila-kilabot na krimen sa kasaysayan ng tao; at halos palaging, ang mga krimeng iyon ay ginagawa bilang pagtatanggol sa ilang engrandeng proyekto upang mapabuti ang lipunan ng tao.

Kaya sa tingin ko kailangan lang nating tanggapin na may limitasyon ang agham. Ang lahat ng mga halaga ay nagmula sa hayop ng tao, at ganoon talaga ito. Iyon ay hindi nangangahulugan na ang lahat ng mga halaga ay pantay na mabuti o masama o matalino - sa tingin ko iyon ay isang pagkakamali din. Mayroon tayong mga likas na katangian, at may ilang mga pare-pareho sa buhay ng tao, at iyon ay isang moral na pundasyon na maaari nating itayo.

Sean Illing

Sa palagay ko kung ano ang nakukuha ko ay ang mga relihiyon ay mga kuwento sa parehong paraan na ang liberal na demokrasya at hustisya at karapatang pantao ay mga kuwento. Ito ay mga produkto ng imahinasyon ng tao; wala silang ibig sabihin at hindi iiral kung walang mga tao sa paligid na magpapatibay sa kanila, at walang sukdulang pundasyon para sa alinman sa kanila.

John Gray

Nabubuhay tayo ayon sa ating mga kathang-isip, at walang pinakamataas na kathang-isip. Gumagawa kami ng iba't ibang fiction habang kami ay nagpapatuloy. Walang bahagi ng ating buhay ang hindi nalilibre sa ganitong uri ng kathang-isip na paggawa ng mundo. Gaya ng sinasabi mo, kahit na ang aming pinakamataas na mga ideyal at likha ay mga konstruksyon na sama-sama naming binuo.

Ang isipin na makakatakas ka sa udyok ng pagkukuwento na nagbibigay-buhay sa mga alamat, ang isipin na magagawa mo ang pulitika nang hindi umaasa sa parehong mga salpok na ito ay isang nakamamatay na mito ng sarili nitong, dahil nangangahulugan ito na kinokondena mo ang lahat ng iba pang practitioner na ito — maliban sa iyong sarili, siyempre, dahil ikaw ang rasyonalista na naninindigan sa lahat. Ngunit iyon ay isang kakila-kilabot na pagmamataas, isang nakamamatay na pagmamataas. Iyan ang talagang pinagtatalunan ko sa mga kritika ko sa New Atheists.