Ang Voting Rights Act ay nagkaroon ng nakakagulat na magandang araw sa Korte Suprema

Provoni Instrumentin Tonë Për Eliminimin E Problemeve

Kung ang Voting Rights Act ay nakaligtas sa pinakabagong hamon na ito, pasalamatan ang masamang abogado sa panig ng GOP.Michael Carvin, isang abogado para sa Arizona Republican Party sa Brnovich .

Andrew Harrer/Bloomberg sa pamamagitan ng Getty Images

Dalawang magkahiwalay na pangkat ng mga abogadong Republikano ang tumingin Brnovich laban sa Demokratikong Pambansang Komite , isang kaso na dininig ng Korte Suprema noong Martes, at nakakita ng pagkakataong magdikit ng kutsilyo sa Voting Rights Act — potensyal na pag-aalis ng anumang makabuluhang pananggalang laban sa mga batas sa pagboto ng rasista sa proseso.

Ang kaso ay nagsasangkot ng dalawang batas ng Arizona na nagpapahirap sa ilang botante na bumoto. Isang batas ang nag-aatas sa mga opisyal ng halalan na itapon ang mga balota na inilagay sa maling presinto. Ipinagbabawal ng pangalawa ang maraming anyo ng pangongolekta ng balota, kung saan ibinibigay ng isang botante ang kanilang absentee na balota sa ibang tao, na pagkatapos ay ihahatid ang balotang iyon sa opisina ng halalan upang ito ay mabilang.

Michael Carvin, isang abogado para sa Arizona Republican Party, nakipagtalo sa kanyang brief na ang mga estado ay may malawak na kapangyarihan na magpatibay ng mga batas na naghihigpit sa oras, lugar, o paraan kung saan bumoto ang mga botante — bagama't mabilis siyang umatras matapos imungkahi ni Justice Elena Kagan na ang iminungkahing panuntunang ito ay magpapahintulot sa isang estado na hilingin sa lahat ng mga botante na bumoto sa, sabihin nating , mga country club.

Samantala, ang Republican Attorney General ng Arizona na si Mark Brnovich, mungkahi sa kanyang brief na nagsasaad na nagnanais na tanggalin ang karapatan ng mga botante na may kulay ay maaaring samantalahin ang mga umiiral na demograpikong pagkakaiba upang i-target ang mga minoryang lahi, hangga't hindi gagawa ang estado ng mga pagkakaibang iyon. Gaya ng pinagtatalunan ni Brnovich, ang paghihigpit sa pagboto sa labas ng presinto ay dapat panindigan dahil ang katotohanan na ang isang balota na inihagis ng isang botante sa labas ng kanyang itinalagang presinto ay itinapon ay hindi nagiging sanhi ng mga minorya na bumoto sa labas ng presinto nang hindi katimbang.

Dalhin sa lohikal na sukdulan nito, ang iminungkahing panuntunang ito ay maaaring magpapahintulot sa tunay na kakaibang mga pagtatangka na paghigpitan ang pagboto. Ipagpalagay na ang Arizona ay nagpasa ng isang batas nililimitahan ang prangkisa sa mga tagahanga ng musika sa bansa , sa teorya na ang mga puting botante ay mas malamang na makinig sa musika ng bansa kaysa sa mga botante na may kulay. Sa ilalim ng pamantayan ni Brnovich, maaaring hindi lumabag ang batas na iyon sa mga proteksyon ng Voting Rights Act laban sa diskriminasyon sa lahi dahil hindi ginawa ng estado ang dahilan ang mga hindi puting botante na mas gusto ang iba pang mga genre ng musika.

Parehong ang mga salawal nina Carvin at Brnovich, sa madaling salita, ay iminungkahi na basahin ang isang pangunahing prong ng Batas sa Mga Karapatan sa Pagboto nang napakakitid na ito ay magiging halos walang kabuluhan. Ang mga estado ay magkakaroon ng malawak na kapangyarihan upang alisin ang karapatan ng mga botante na may kulay, hangga't sila ay medyo matalino tungkol sa kung paano nila ito ginawa.

Sa pagtatapos ng mga argumento noong Martes sa Brnovich , gayunpaman, mukhang malabong mananaig ang mga pagtatangkang ito na neutralisahin ang Voting Rights Act. Maaaring mayroong limang boto — o higit pa sa limang boto — upang itaguyod ang dalawang batas ng Arizona na pinag-uusapan sa Brnovich . Ngunit maraming pangunahing mahistrado ang tila nag-aatubili na pumunta hanggang sa hiniling sa kanila nina Carvin at Brnovich na pumunta.

Punong Mahistrado John Roberts, at Justices Clarence Thomas, Samuel Alito, Brett Kavanaugh, at Amy Coney Barrett — lahat ng konserbatibo — bawat isa ay nagpahayag ng mga alalahanin na ang iminungkahing pagsubok ni Carvin ay alinman ay hindi magagawa o sumasalungat sa teksto ng Voting Rights Act. Matapos tanggapin ni Carvin na hindi maaaring hilingin ng isang estado na ang bawat balota ay ihagis sa isang country club, binalaan siya ni Barrett na ang kanyang argumento ay may ilang mga kontradiksyon dito.

Nagkaroon ng katulad na problema si Brnovich nang umakyat siya sa podium. Si Roberts, halimbawa, ay mukhang hindi kumbinsido na ang isang pangunahing prong ng argumento ni Brnovich ay maaaring i-square sa teksto ng Voting Rights Act. Iminungkahi ni Kavanaugh na maaaring labagin ng batas ng estado ang Voting Rights Act kung magpapataw ito ng mga hindi kinakailangang pasanin sa mga minoryang lahi. Iminungkahi ni Barrett na ang diskarte ni Brnovich ay gagawing napakadali para sa isang estado na tanggalin ang karapatan ng mga minorya ng lahi, hangga't nagpatupad ito ng isang serye ng mga batas na ang bawat isa ay nag-alis ng karapatan sa isang medyo maliit na grupo ng mga botante.

Wala sa mga ito ang nangangahulugan na ang mga batas ng Arizona ay malamang na masira — marami sa mga konserbatibong mahistrado ang lumilitaw na gumastos sa huling kalahati ng argumento na sinusubukang gumawa ng isang legal na pamantayan na magpapahintulot sa kanila na itaguyod ang mga batas. Ngunit ang katotohanan lamang na sa palagay nila ay kinakailangang makabuo ng isang bagong legal na pamantayan ay isang medyo optimistikong tanda para sa mga karapatan sa pagboto, dahil iminumungkahi nito na ang Korte ay hindi handa na sakalin ang Batas sa Mga Karapatan sa Pagboto sa paraang iminungkahi ng maikling salita ni Carvin o Brnovich. .

Ang mga Republican na abogadong ito ay humiling lamang ng labis.

Mag-sign up para sa The Weeds newsletter

Narito ang German Lopez ng Vox upang gabayan ka sa pagsabog ng paggawa ng patakaran ng administrasyong Biden. Mag-sign up para matanggap ang aming newsletter tuwing Biyernes.

Ang Batas sa Mga Karapatan sa Pagboto, maikling ipinaliwanag

Pinagtibay noong 1965, ang Voting Rights Act ay isa sa pinakamahalagang batas sa karapatang sibil sa kasaysayan ng Amerika. Binuwag nito, kahit ilang sandali, ang marami sa mga tool na ginamit ng mga mambabatas ni Jim Crow upang alisin ang karapatan ng mga Black voters, at nagsimula ng kalahating siglong mahabang eksperimento sa pluralistic na demokrasya.

Sa araw na nilagdaan ang Voting Rights Act, humigit-kumulang 5 porsiyento lamang ng mga Itim na tao sa edad ng pagboto sa Mississippi ang nakarehistro upang bumoto. Pagkalipas ng dalawang taon, ang bilang na iyon ay 60 porsiyento .

Sa malawak na pagsasalita, ang Batas sa Mga Karapatan sa Pagboto ay nagbibigay tatlong pananggalang laban sa rasistang estado at mga lokal na batas sa pagboto . Ang Seksyon 5 ng batas ay nag-aatas sa estado at lokal na pamahalaan na may kasaysayan ng pagpapatibay ng mga naturang batas na paunang linisin ang anumang mga bagong tuntunin sa halalan sa mga opisyal sa Washington, DC, bago magkabisa ang mga panuntunang iyon. Samantala, ang Seksyon 2 ng batas, ay nagbibigay ng dalawang magkahiwalay na proteksyon laban sa mga diskriminasyon — kilala bilang ang intent test at ang resulta ng pagsubok.

Kung ang isang nagsasakdal sa mga karapatan sa pagboto ay maaaring magpakita na ang isang batas sa halalan ay pinagtibay para sa layuning gawing mas mahirap para sa mga botante ng isang partikular na lahi na bumoto, kung gayon ang batas ay lumalabag sa pagsubok sa layunin ng Seksyon 2.

Sa ilalim ng 1982 na pag-amyenda sa Voting Rights Act, ang estado at lokal na pamahalaan ay hindi rin maaaring magpatibay ng batas na nagreresulta sa pagtanggi o pagpapaikli ng karapatan ng sinumang mamamayan ng Estados Unidos na bumoto dahil sa lahi o kulay — at ang mga resulta ng pagsusulit na ito ay nalalapat kahit na ang mga mambabatas na nagpatupad ng isang di-umano'y rasistang batas ay hindi ginawa iyon sa anumang lahi na galit.

Sa ilalim ng pamumuno ni Chief Justice Roberts, gayunpaman, ang Korte Suprema ay higit na na-dismantle ang unang dalawang prong ng Voting Rights Act.

Sa Shelby County laban sa May hawak (2013), epektibong na-deactivate ng Korte Suprema ang kinakailangan sa preclearance ng Seksyon 5 sa pamamagitan ng pagtanggal sa pormula na ginamit ng Batas upang matukoy kung aling mga hurisdiksyon ang napapailalim sa preclearance. Pagkatapos, sa Abbott v. Perez (2018), sinabi ng Korte na tinatamasa ng mga mambabatas ang naturang a malakas na pagpapalagay ng kawalang-kasalanan ng lahi na ang mga nagsasakdal ng mga karapatan sa pagboto ay magpupumilit na patunayan ang layunin ng rasista sa lahat maliban sa mga pinakamahihirap na kaso.

Brnovich Pangunahing inaalala kung ang dalawang hinamon na batas ng Arizona ay lumalabag sa pagsusulit sa mga resulta ng Voting Rights Act, na nagbabawal sa kahit man lang ilang batas na may hindi katimbang na epekto sa mga minoryang lahi. Dahil sa mga desisyon ng Korte sa Shelby County at Perez , maraming tagamasid ng Korte Suprema ( kasama ang sarili ko ) natakot na ang konserbatibong mayorya ng Korte ay gagamit Brnovich upang ubusin ang mga resulta ng pagsubok sa halos parehong paraan na ang Korte dati ay nag-hobble ng preclearance at ang layunin ng pagsubok.

Maaaring mangyari pa rin iyon, ngunit ang oral argument sa Brnovich Iminumungkahi na ang paglipol ng mga resulta ng pagsusulit ay malamang na kailangang maghintay hanggang sa dumating ang isa pang kaso. Bagama't marami sa mga mahistrado ang naghudyat na sila ay may hilig na itaguyod ang mga batas ng Arizona, ang mga mahistrado ay tila ayaw umasa sa inaasahan ng mga abogado tulad nina Carvin at Brnovich.

Kaya ano ang nangyayari ngayon?

Kinuha ng brief ni Carvin ang matapang na posisyon na iyon Ang mga regulasyong neutral sa lahi ng kung saan, kailan, at paano ang pagboto ay hindi nagsasangkot ng § 2 — kahit na ang maikling ay nagmumungkahi sa ilang mga punto na ang mga ordinaryong paghihigpit lamang sa oras, lugar, o paraan ng pagboto ang pinahihintulutan. Ngunit lumitaw ang ilang mga mahistrado na tinitingnan ang iminungkahing pagsubok na ito bilang hindi magagawa.

Halimbawa, ginugol ni Kagan ang kanyang oras sa pagtatanong kay Carvin sa pagtatanong sa kanya tungkol sa hypothetical na mga paghihigpit sa pagboto — tulad ng kung ang isang estado ay maaaring humiling sa lahat na bumoto sa isang country club na may kasaysayan ng mga patakarang rasista, o kung ang isang estado ay maaaring humiling sa lahat na bumoto sa pagitan ng 10 am at 2 pm sa isang partikular na araw. At mabilis na nagsimulang umatras si Carvin mula sa posisyon na kinuha niya sa kanyang brief nang harapin ang mga hypothetical ni Kagan.

Maging si Carvin ay tila napagtanto na ito ay hindi maaaring hilingin sa bawat botante na bumoto sa isang country club.

Samantala, si Kavanaugh ay nagmula sa mungkahi ni Carvin na ang mga ordinaryong paghihigpit lamang sa pagboto ang maaaring payagan - nagtataka kung paano ang isang hukom ay dapat na makilala ang isang ordinaryong paghihigpit mula sa isang hindi pangkaraniwang paghihigpit.

Nakatanggap si Brnovich ng medyo hindi gaanong malamig na pagtanggap mula sa mga mahistrado kaysa kay Carvin, ngunit nahaharap pa rin siya sa sandamukal na mga tanong na may pag-aalinlangan. Ang isang pangunahing prong ng argumento ni Brnovich, halimbawa, ay ang isang nagsasakdal ay maaari lamang manaig sa ilalim ng mga resulta ng pagsubok kung maaari nilang ipakita na ang isang hinamon na batas nagdudulot ng malaking pagkakaiba sa pagkakataon ng mga minoryang botante na bumoto at ihalal ang kanilang mga gustong kandidato. Ngunit ang argumentong iyon ay nag-udyok kay Roberts na magtaka kung saan makikita ni Brnovich ang malaking kinakailangan sa pagkakaiba sa teksto ng Voting Rights Act.

Sa oras na sina Jessica Ring Amunson at Bruce Spiva, dalawa sa mga abogado na hinahamon ang mga batas sa halalan ng Arizona, ay nagsimula ng kanilang mga argumento, ang mga konserbatibo ng Korte ay lumitaw na mas interesado sa pagbuo ng isang bagong balangkas na magpapahintulot sa kanila na itaguyod ang mga batas ng Arizona, pagkatapos ay sila ay nag-aaplay ang mga balangkas ng pinaso na lupa na iminungkahi nina Carvin at Brnovich.

Ilang mga mahistrado ang paulit-ulit na naglabas ng 2005 Carter-Baker Commission Report , isang ulat na ginawa ng isang komisyon na pinamumunuan ni dating Pangulong Jimmy Carter at dating Kalihim ng Estado na si James Baker, na, gaya ng nabanggit ni Roberts, ay nagmungkahi na ang mga estado ay dapat magkaroon ng ilang mga pananggalang laban sa pandaraya sa pag-aani ng balota. Ang pag-aani ng balota ay isang pejorative na termino para sa isang kasanayan kung saan ang mga absentee na botante ay nagbibigay ng kanilang mga balota sa isang ikatlong partido, na naghahatid ng balotang iyon sa isang lugar ng botohan.

Ayon kay Kavanaugh, ito ay isang bagay ng sentido komun na ang isang paghihigpit sa pagboto na sinusuportahan ng naturang komisyon ay malamang na hindi isang racist na pagtatangka na paghigpitan ang pagboto ng minorya.

Katulad nito, iminungkahi din ni Kavanaugh na ang mga batas sa pagboto na karaniwan sa mga estado na walang kasaysayan ng mga paghihigpit sa pagboto ng rasista ay malamang na pinahihintulutan sa ilalim ng Voting Rights Act - pangangatwiran na maaaring magligtas sa mga paghihigpit ng Arizona sa pagboto sa labas ng presinto. Ayon kay Kavanaugh, ang mga katulad na paghihigpit ay umiiral sa halos dalawang dosenang estado.

Ang punto ay na mayroong isang magandang pagkakataon na ang mga paghihigpit ng Arizona sa pagkolekta ng balota at pagboto sa labas ng presinto ay mapapatibay. At mayroong isang magandang pagkakataon na ang Korte ay kukuha ng makabuluhang kagat sa Voting Rights Act in Brnovich .

Ngunit sa pamamagitan ng mga argumento ngayon, hindi bababa sa, ang ganap na pag-atake sa Batas na iminungkahi nina Carvin at Brnovich ay tila mas malamang. Ang ganitong pag-atake ay maaaring dumating pa rin sa hinaharap na kaso, ngunit ang paghahabol ni Carvin at Brnovich ng ham-handed lawyering ay nagbigay-daan sa mga mahistrado nang kaunti kung umaasa silang lansagin ang mga resulta ng pagsubok sa ngayon.

Mag-sign up para sa The Weeds newsletter . Tuwing Biyernes, makakakuha ka ng isang tagapagpaliwanag ng isang malaking kwento ng patakaran mula sa linggo, isang pagtingin sa mahalagang pananaliksik na lumabas kamakailan, at mga sagot sa mga tanong ng mambabasa — upang gabayan ka sa unang 100 araw ng administrasyon ni Pangulong Joe Biden.