May amoy ang cancer. Sa ibang araw, maaaring ma-detect ito ng iyong telepono.

Nakakaamoy ng mga sakit ang mga aso. Magagawa rin ba ito ng isang robot na ilong?

Ito ay malalim. Madilim. Ito ay mailap. Ang twilight zone ng karagatan ay puno ng mga kababalaghan.

Sinisiyasat ng mga siyentipiko ang kalaliman nito. Gayundin ang mga komersyal na pangisdaan.

Ang kidlat ng bola ay totoo, at napakabihirang. Ganito ang pakiramdam na maranasan ito.

Malapit na pakikipagtagpo sa mahiwaga, umaaligid na mga bola ng kidlat, nakalarawan.

Kung paano natuklasan ng mga siyentipiko ang uniberso ay talagang napakalaki

Ang pangalan ni Edwin Hubble ay nasa lahat ng dako sa astronomiya. Dapat ganoon din ang kay Henrietta Leavitt.

Ang kakaibang agham ng epekto ng placebo ay patuloy na nagiging mas kawili-wili

Maaaring bigyan ng mga doktor ang isang tao ng sugar pill, sabihin sa kanila na ito ay isang placebo, at maaari pa rin itong makatulong sa kanila.

Paano naging inspirasyon ng teknolohiya ang mga neuroscientist na muling isipin ang utak

Ang utak ba ay parang telegrapo, telepono, o kompyuter? Lahat ng nasa itaas, isinulat ni Matthew Cobb sa The Idea of ​​the Brain.