Ang mahigpit na constructionism, ang hudisyal na pilosopiya ng susunod na pagpili ng SCOTUS ni Trump, ay ipinaliwanag

Ipinapaliwanag ng isang propesor ng batas sa Yale kung ano talaga ang ibig sabihin ng mga pariralang 'mahigpit na constructionist' at 'originalista'.

Ang kaso ng pagtanggal sa Korte Suprema ng kapangyarihan nito

Isang propesor ng batas sa Harvard ang nagsampa ng kaso para sa pagtanggal sa Korte Suprema ng kapangyarihan nito