Hindi siya ginagamot sa ER. Ngunit nakakuha pa rin siya ng $5,751 na bill.

Provoni Instrumentin Tonë Për Eliminimin E ProblemeveIpinapakita ng database ng emergency room ng Vox na maaaring harapin ng mga pasyente ang matataas na singil kahit na tumanggi sila sa paggamot.

Bahagi ngInilihim ng mga ospital ang mga bayarin sa ER. Natuklasan namin sila.

Noong Oktubre 19, 2016, nawalan ng malay si Jessica Pell at nauntog ang kanyang ulo sa malapit na mesa, na naputol ang kanyang tainga. Pumunta siya sa emergency room sa Hoboken University Medical Center, kung saan binigyan siya ng ice pack. Wala siyang natanggap na ibang paggamot. Hindi siya nakatanggap ng anumang diagnosis. Ngunit may dumating na bill sa koreo para sa $5,751.

Ito ay para sa ice pack at bendahe, sabi ni Pell tungkol sa bayad. Iyon lang ang tangible na bagay na maaari nilang singilin sa akin.

Ang karanasan ni Pell ay hindi natatangi. Ang mga pagsusumite sa proyekto ng database ng ER ng Vox ay nakakita ng maraming halimbawa ng mga ER na naniningil ng daan-daan o kahit libu-libong dolyar sa mga pasyente para sa paglalakad sa pintuan. Ang ilan ay hindi nakalampas sa waiting room. Ang ilan ay na-triaged, ngunit walang nakatanggap ng paggamot mula sa isang doktor.Umalis si Pell sa ER nang matuklasan niyang wala sa network ang plastic surgeon na makakakita sa kanya para sa kanyang insurance. Nagpasya siyang pumunta sa isang in-network na pasilidad sa halip. Naisip niya na ito ay isang matalinong paraan upang maiwasan ang mga mamahaling bayarin na kasama sa pagpapatingin sa isang provider na hindi kasama sa kanyang planong pangkalusugan.

Nagpasya akong tanggihan ang paggamot dahil hindi ko talaga kayang bayaran ang anumang mga sorpresang bayarin sa ngayon, sabi niya. Ang bayarin na malamang na matanggap ko ay hindi sulit na iligtas ang aking tainga, na nakakalungkot ngunit isang pagpipilian na kailangan kong gawin.

Binayaran ng plano ng segurong pangkalusugan ng Pell ang ospital ng $862, kung ano ang itinuring nitong makatwiran at naaangkop na bayad para sa mga serbisyong binayaran ng ospital. Nag-iwan iyon kay Pell ng $4,989 bill na natanggap niya noong Pebrero 28.Walang paraan upang maiwasan ito, sabi ni Pell, sa bahay sa kanyang apartment, tungkol sa kanyang $5,751 na bill sa emergency room.

Jennifer Brown para sa Vox

Walang paraan para iwasan ko ang panukalang batas na ito, upang malaman kung ano ang sisingilin sa akin, sabi ni Pell.

Ang Hoboken University Medical Center, kung saan nakita si Pell, ay tumanggi na magkomento sa panukalang batas. Ginawa ng ospital, ayon kay Pell, binaligtad ang buong balanse pagkatapos magsimulang magtanong ang Vox tungkol sa mga bayarin.Bagama't hindi kami makapagkomento sa mga rate para sa mga serbisyo sa emergency room, direktang nakikipag-ugnayan kami sa pasyente upang gumawa ng isang kasunduan/resolusyon sa kanyang kasiyahan, sabi ng tagapagsalita ng CarePoint Health na si Jennifer Morrill.

Mataas na singil ngunit walang paggamot

Ang kwento ni Pell ay hindi natatangi.Sa nakalipas na anim na buwan, nakolekta ng Vox ang higit sa 1,000 bill ng emergency room na isinumite ng mga mambabasa sa lahat ng 50 estado at Washington, DC, bilang bahagi ng pagsisiyasat sa mga kasanayan sa pagsingil sa emergency room.

Ang nangingibabaw na storyline na lalabas ay ang maaaring asahan ng sinumang bumisita sa isang emergency room: Mahal ang paggamot . At kapag ang mga plano sa segurong pangkalusugan ay hindi nagbabayad, ang mga pasyente ay naiwan na may mabibigat na bayarin.

Inihayag ng aming database ang isa pang panig sa pagsingil sa emergency room. Maaaring harapin ng mga pasyente ang matataas na bayarin kahit na hindi sila nakatanggap ng paggamot.

Maraming pasyente ang nagsumite ng mga singil sa aming database para sa mga pagbisita sa ER kung saan tinanggihan nila ang paggamot dahil nalaman nilang wala ito sa network, nadismaya sa oras ng paghihintay, o nagsimulang bumuti ang pakiramdam.

Lahat sila ay nauwi sa malalaking singil sa medikal, sa daan-daan o libu-libong dolyar. Ang mga bayarin na ito ay kadalasang nasa itaas ng mga karagdagang bayarin mula sa isa pang tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan kung saan sila sa huli ay nakatanggap ng paggamot.

Si Carolyn Wallace, halimbawa, ay dinala kamakailan ang kanyang 4 na taong gulang na anak na babae, si Elizabeth, sa isang emergency room sa Texas. Ang batang babae ay tumakbo sa isang coffee table at pinutol ang kanyang noo sa itaas ng kanyang kaliwang kilay.

Unang pumunta si Wallace sa isang clinic ng agarang pangangalaga, na nagdirekta sa kanya sa emergency room sa Memorial Hermann Southeast Hospital sa Houston. Doon, siya at ang kanyang anak na babae ay naghintay ng halos isang oras. Ang tanging pangangalagang medikal na natanggap ni Elizabeth noong panahong iyon, sabi ni Wallace, ay isang katulong na manggagamot na kumukuha ng kanyang temperatura.

Sa huli ay nagpasya si Wallace na umalis at magpagamot sa ibang klinika ng agarang pangangalaga, kung saan nakita kaagad ang kanyang anak na babae at nakatanggap ng mga likidong tahi.

Pagkatapos ay nagsimulang dumating ang mga singil para sa emergency room: humigit-kumulang $300 mula sa ospital at karagdagang $669 mula sa assistant ng doktor na kumuha ng temperatura ni Elizabeth.

Tulungan ang aming pag-uulat

Inilihim ng mga ospital ang mga bayarin sa ER. Ibahagi ang iyong bill dito para makatulong sa pagbabago nito.

Naramdaman ko lang na ito ay isang napakalaking bayad na hindi talaga nauugnay sa ibinigay na serbisyo, sabi ni Wallace. Parang wala talaga sa sitwasyon. Hindi nila ako binigyan ng bagong gasa o benda o pinalitan ang tuwalya ng papel na dinala namin mula sa bahay. Wala silang binigay sa akin para linisin ito.

Binaligtad ng ospital ang $300 bill nang magprotesta si Wallace. Ang mas malaking bill ng doktor ay nagmula sa isang third-party na kumpanya ng staffing ng doktor na tinatawag na Team Health, na sinusubukan din ni Wallace na iprotesta. Hindi ibinalik ng isang tagapagsalita para sa Team Health ang mga kahilingan ni Vox para sa komento.

Ipinapakita ng mga bill na ito ang matatarik na gastos na maaaring singilin ng mga emergency room para lamang sa paglalakad sa kanilang mga pintuan. Ang $300 na bayad na sinisingil kay Wallace ay karaniwang tinatawag na bayad sa pasilidad, ang presyo ng pagpasok sa pasilidad anuman ang mangyari pagkatapos.

Madalas na pinagtatalunan ng mga executive ng ospital na ang mga bayarin na ito ay nakakatulong sa kanila na panatilihing bukas ang mga ilaw at bukas ang mga pinto para sa anumang emergency na maaaring dumating sa kanilang mga pintuan, anuman mula sa isang natusok na daliri hanggang sa isang pasyente ng stroke.

Ngunit ang mga eksperto na nag-aaral ng pang-emerhensiyang pagsingil ay nagtatanong kung paano itinatakda at sinisingil ang mga bayarin na ito, na binabanggit na ang mga ito ay tila arbitrary, na malawak na nag-iiba mula sa isang ospital patungo sa isa pa. A Pagsusuri ng boses sa mga bayaring ito, na inilathala noong nakaraang taon, ay nagpapakita na ang mga presyo ay tumaas ng 89 porsiyento sa pagitan ng 2009 at 2015 — tumaas nang dalawang beses nang mas mabilis kaysa sa pangkalahatang mga presyo ng pangangalagang pangkalusugan.

Nagkakaroon ito ng malaking epekto sa kung ano ang ginagastos ng mga tao sa isang setting ng ospital, sabi ni Niall Brennan, executive director ng Health Care Cost Institute, na nagbigay ng data para sa pagsusuring iyon. At tulad ng alam natin, mayroon itong trickle-down na epekto sa mga premium at benepisyo.

Karaniwang hindi isinasapubliko ang mga bayarin sa pasilidad, ibig sabihin, malalaman lamang ng mga pasyente kung ano ang sinisingil ng kanilang emergency room kapag natanggap nila ang singil. Ang mga pasyenteng hindi tumatanggap ng paggamot sa ER ay kadalasang nalaman na ang bayad sa pasilidad ay ang tanging singil sa kanilang singil.

Sobra at hindi makatotohanan

Hiniling ko kay Ryan Stanton, isang doktor sa emergency room sa Kentucky, na tulungan akong suriin ang bill ni Pell — ang $5,571 na singil para sa triage na may Ace bandage at isang ice pack.

Sa pangkalahatan, pinagtatalunan ni Stanton na ang mga manggagamot ay dapat magbayad ng isang bagay para sa pagsubok sa mga pasyente dahil ito ay isang mahalagang serbisyo sa sarili nitong karapatan.

I think kailangan may bayad kasi may work tapos may responsibility ang provider aniya.

Nabanggit niya na sa Kentucky, halimbawa, ang programa ng Medicaid ng estado ay karaniwang nagbabayad ng $50 na bayad para sa pagsubok sa mga pasyente nito sa emergency room. Inilarawan ko kay Stanton ang bill na natanggap ni Pell para sa kanyang karanasan sa pagsubok. Aniya, tila sobra-sobra at hindi makatotohanan.

Hindi ko alam kung bakit magkakaroon ng $5,000 na singil para dito, patuloy niya. Tiyak na mukhang marami iyon.

Ang plano sa segurong pangkalusugan ni Pell, Cigna, ay tinatantya na ang Medicare ay magbabayad ng $129.15 para sa uri ng serbisyong natanggap niya — ibig sabihin ay naniningil ang CarePoint ng 4,453 porsiyento ng presyong pinapayagan ng programang pinapatakbo ng pamahalaan.

Sinabi ni Stanton na ang mga ospital ay madalas na magpapalaki ng kanilang mga bayarin dahil inaasahan nila na ang mga kompanya ng seguro ay hindi magbabayad ng buong singil. Ngunit ang pagsubaybay sa impormasyon tungkol sa kung ano ang halaga ng bayad sa pasilidad o triage sa iyong lokal na ospital ay napakahirap para sa mga pasyente, kadalasang imposible.

Kung tumawag ka at magtanong, hindi nila sasabihin sa iyo. Sa ngayon ay walang maraming mahuhusay na tool at walang magagandang database, sabi ni Stanton. Iyan ay isang tunay na kakulangan para sa aming mga pasyente.

Nagbayad ang insurance ng $862 para sa isang triage na pagbisita - ngunit sinasabi ng ospital na hindi iyon sapat

Ang kumpanya ng seguro ni Pell, Cigna, ay nakipagkontrata sa isang ikatlong partido na tinatawag na Viant upang matukoy ang isang makatwiran at naaangkop na bayad para sa pagbisita. Nakarating ito sa $862 bilang isang patas na presyo para sa pagbisita, at binayaran iyon ni Cigna sa Hoboken University Medical Center noong Oktubre 2016.

Binalaan ni Viant si Pell sa isang liham noong nakaraang taglagas na ang ilang mga ospital ay hindi awtomatikong babawasan ang kanilang mga singil, gayunpaman, at maaaring singilin ka para sa mga halagang iyon na higit sa makatwiran at naaangkop na mga halaga.

Noong una ay inakala ni Pell na siya ay nasa malinaw nang lumipas ang isang taon at wala siyang narinig mula sa Hoboken University Medical Center. Ngunit noong Disyembre 31, 2017, nakatanggap siya ng bill na $4,989 — ang natitirang halaga na lampas sa natukoy ng kanyang insurer na makatwiran.

Sumulat si Pell sa CarePoint upang iapela ang panukalang batas noong Enero, na naglalarawan sa nilalaman ng kanyang pagbisita.

Nagprotesta si Jessica Pell sa kanyang bill sa emergency room, sumulat sa ospital ng isang liham na nagtatanong sa mga singil. Sinabi niya na sa kanyang pagbisita, nakatanggap siya ng icepack at ace bandage at umalis upang humingi ng tulong medikal sa network.

Jennifer Brown para sa Vox

Ako ay sinubukan, naghintay at kinuha upang masuri ang aking sarili, isinulat niya sa liham. I specifically asked on multiple occasions, before anyone touched me, ‘wala ka ba sa network? Kung oo, tinatanggihan ko ang medikal na atensyon.’ Nakatanggap ako ng icepack at ace bandage at umalis para humingi ng tulong medikal sa network.

Ngunit ang mga bagong kopya ng parehong bill na iyon ay patuloy na dumating pagkatapos ng liham na iyon, kabilang ang isang panukalang batas na may petsang Enero 29 na inulit ang halaga ng utang niya sa ospital, at muli noong Pebrero 28.

Pagkatapos kong simulan ang pag-uulat ng kuwentong ito, gayunpaman, nakipag-ugnayan ang ospital kay Pell at sinabing i-zero out nito ang kanyang bill, gayundin ang ire-refund ang $100 na copayment na ginawa niya sa oras ng pagbisita.

Sa pagbabalik-tanaw, hindi makita ni Pell ang anumang paraan na maaari niyang talagang iwasan ang surpresang bill na inaasahan niyang maiiwasan sa pamamagitan ng paghahanap ng in-network na paggamot.

Wala sana akong ginawang kakaiba. Ganoon din sana ang gagawin ko, sabi niya. Sinunod ko ang aking instincts, at lahat sila ay tama. Walang paraan para malaman ko. Walang paraan upang maiwasan ito.


Tulungan kaming mag-ulat sa mga gastos sa pagbisita sa emergency room. Ibahagi ang iyong bill dito .