Hindi, si Obama ay hindi nagtataglay ng 'sama ng loob' sa pagpapahirap ng Britain sa kanyang lolo na Kenyan. Pero paano kung ginawa niya?

Provoni Instrumentin Tonë Për Eliminimin E ProblemeveSi Pangulong Barack Obama sa London kasama si Queen Elizabeth II, na ang paghahari ay kasabay ng kampanya ng sistematikong kolonyal na karahasan sa Kenya na nagpahirap sa sampu-sampung libo, kabilang ang lolo ni Obama, at pumatay ng libu-libo pa.

Rota/Anwar Hussein/Getty

Noong 1949, ang mga kolonyal na awtoridad ng Britanya na namuno sa Kenya ay natakot sa isang tanyag na pag-aalsa, at nagsimula ng isang taon na pag-aresto na sa kalaunan ay magiging isa sa pinakamasamang yugto ng panahon ng kolonyal. Isa sa mga lalaking na-sweep up nila ay isang 50-something cook na nagngangalang Hussein Onyango Obama.

Si Obama ay hindi malamang na kandidato para sa mga pag-aresto. Siya ay nagkaroon nakatuon Karamihan sa kanyang buhay ay nagtatrabaho sa British, sumali sa King's African Rifles upang ipaglaban ang imperyo sa parehong digmaang pandaigdig. Sa panahon ng kapayapaan, nagtrabaho siya bilang isang kusinero para sa mga pamilyang British sa Kenya. At hSiya ay miyembro ng grupong etniko ng Luo ng Kenya, samantalang ang umuusbong na pag-aalsa ay pinamunuan ng karamihan ng mga miyembro ng Kikuyu.

Ngunit hindi ito isang makatwirang panahon sa Kenya na pinamumunuan ng Britanya. Ang mga kolonyal na awtoridad ay sa huli ay magsasama ng hindi bababa sa 80,000 sa mga kampong piitan na naging, bilang historyador ng Harvard Catherine Elkins inilarawan sila, 'mga gulag ng Britanya.'Ang mga kampo ay nagsagawa ng industriyalisadong tortyur, na pinaka-kasumpa-sumpa na gumagamit ng mga pliers upang i-cast ang malaking bilang ng mga lalaking Kenyan, at pinatay kasing dami ng 25,000. Ang lahat ay para itigil ang isang insurhensya, na kilala bilang Pag-aalsa ng Mau Mau, na pumatay lamang ng 32 kolonista.

Si Hussein Onyango Obama ay nakaligtas sa mga kampo ng Britanya, ngunit sinabi ng kanyang pamilya na inilarawan niya ang isang pang-araw-araw na gawain ng kakila-kilabot at kung minsan ay nakikipag-sekswal. pagpapahirap , kabilang ang pagkakaroon ng kanyang mga testicle na pinipiga ng mga metal rods, at na siya ay hindi na muli.

Ang dahilan kung bakit alam natin ang kuwento ni Hussein Onyango Obama ay, pagkaraan ng mga dekada, ang kanyang apo, si Barack Hussein Obama, ay magiging presidente ng Estados Unidos. Ang asawa ni Hussein Onyango Obama ay buhay pa, at nagbigay panayam pagkatapos ng pakikipanayam sa madalas-British reporters na nagtaka, bilang isang artikulo ng Guardian noong 2008 ilagay mo , kung 'Ang mga kolonyal na kasalanan ng Britain ay nagdudulot ng panganib sa ating relasyon sa malapit nang maging pinakamakapangyarihang tao sa Earth.'Halos wala nang nagtatanong nito. Bahagyang ito ay dahil, pagkatapos ng pitong taon ng pagkapangulo ni Obama, ang sagot ay malinaw na 'hindi.' Ang espesyal na relasyon ng Amerikano-British ay nanatiling status quo, at habang si Obama ay kilala sa paminsan-minsang pagpuna sa mga kaalyado, tila mas hilig niyang gawin ito sa mga kaalyado sa Middle Eastern, at ang kanyang pagpuna sa mga kaalyado sa Europa ay higit na nakatuon sa mga Pranses.

Ngunit ito rin ay dahil ito ay itinuring na hindi katanggap-tanggap na nakakasakit, kahit na rasista, upang itanong kung ang pananaw ni Obama sa United Kingdom ay maaaring maapektuhan ng katotohanan na ang bansang ito ay maling pinahirapan ang kanyang lolo bilang bahagi ng isang sistematikong kampanya ng karahasan na saklaw ng bansang ito. hanggang sa halos buong buhay ng pangulo.

Si Nigel Farage, halimbawa, ang pinuno ng hard-right British political party na UKIP, ay nagdulot ng trans-Atlantic na galit para sa nagsasabi sa BBC sa linggong ito, 'dahil sa kanyang lolo at Kenya at kolonisasyon, sa tingin ko ay may kaunting sama ng loob si Obama laban sa bansang ito.' Gayon din ang right-wing London Mayor Boris Johnson , para sa isang column nagmumuni-muni sa 'bahaging pagkamuhi ng Pangulo ng Kenyan sa imperyo ng Britanya.'At, sa katunayan, kapag si Obama ay akusado ng pagdadala ng isang 'anti-kolonyal' na sama ng loob, karaniwan itong binabalangkas bilang hindi makatwiran, kadalasang ipinahihiwatig na lahi, o ginawa kasama ng isang akusasyon na lihim niyang kinamumuhian ang Amerika. Ang 'anti-kolonyal' ay naging isang uri ng dog-whistle, at minsan ay isang racist.

Bakit? Bakit ang posibilidad na ito - na maaaring isipin ni Obama na ang kanyang lolo ay mali at walang kapatawaran na pinahirapan - kaya bawal na ito ay itinaas lamang bilang bahagi ng isang madalas-racist dog-whistle?Sa ganitong paraan, naaalala ng isa ang matagal na, at huwad, mga akusasyon na si Obama ay lihim na Muslim. At isa rin ang nagpapaalala sa sikat na dating Kalihim ng Estado na si Colin Powell quote , 'Ang tamang sagot, hindi siya Muslim, Kristiyano siya. Siya ay palaging isang Kristiyano. Ngunit ang talagang tamang sagot ay, paano kung siya nga?'

Walang anumang ebidensiya na si Pangulong Obama ay may sama ng loob laban sa United Kingdom dahil sa pagpapahirap sa bansang iyon sa kanyang lolo bilang bahagi ng isang sistematikong kampanya ng karahasan na hanggang ngayon ang UK. tumatanggi upang ganap na harapin.

Pero paano kung ginawa niya? Ito ba ay talagang nakakagulat o hindi makatwiran na ituturing natin na bawal na isaalang-alang ito bilang isang posibilidad?

Si Pangulong Obama ay hindi ang unang pinuno ng estado na makipagnegosyo sa mga bansang nagmaltrato sa kanyang mga ninuno. Ngunit, madalas, ipinapalagay na ang mga pinunong iyon ng estado ay magdadala ng kasaysayang iyon sa kanila — at ang paggawa nito ay katanggap-tanggap, kahit na angkop.

Ang dating Pangulo ng Poland na si Lech Kaczynski at ang kanyang kapatid, ang dating Punong Ministro na si Jaroslaw Kaczynski, ay madalas na nag-uusap tungkol sa papel ng kanilang ama sa 1944 Warsaw Uprising laban sa pamumuno ng Nazi, na kadalasang inilalarawan ng mga biograpo — palaging sa mga positibong termino — bilang formative kung paano nila pinamunuan ang Poland.

Ito ay karaniwan para sa mga pinuno ng silangang European, na ang pamumuno ay ipinapalagay namin na maaapektuhan ng mga alaala kung paano tinatrato ng mga mananakop ng Nazi o Sobyet ang kanilang mga ninuno. At pinalawak namin ang pag-iisip na ito, na may magandang dahilan, sa ibang bahagi ng Europa.

Isaalang-alang, halimbawa, ang detalyeng ito mula sa a 2014 New Yorker na profile ng German Chancellor Angela Merkel, sa makasaysayang mga karaingan na sumasabit sa relasyon ng Germany sa Russia:

Noong 1999, sinubukan ni [German Culture Minister Michael] Naumann, noong panahong iyon ang ministro ng kultura sa ilalim ni Schröder, na makipag-ayos sa pagbabalik ng limang milyong artifact na kinuha ng mga Ruso mula sa East Germany pagkatapos ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig. Sa panahon ng negosasyon, ibinahagi niya at ng kanyang Russian counterpart na si Nikolai Gubenko ang kanilang mga kuwento. Si Naumann, na ipinanganak noong 1941, ay nawalan ng ama pagkaraan ng isang taon, sa Labanan ng Stalingrad. Si Gubenko ay ipinanganak din noong 1941, at ang kanyang ama ay pinatay din sa aksyon. Pagkalipas ng limang buwan, ang ina ni Gubenko ay binitay ng mga Aleman.

'Checkmate,' sinabi ng Ruso sa Aleman. Parehong umiiyak ang dalawang lalaki.

'Walang dapat pag-usapan,' paggunita ni Naumann. 'Sinabi niya, 'Wala kaming ibabalik, hangga't nabubuhay ako.' '

May posibilidad naming isaalang-alang hindi lamang lehitimo ngunit sa ilang antas na marangal na ang mga pinuno ng Europa ay maaaring magpatuloy sa mga alaala ng pagdurusa ng kanilang mga ninuno, at maaaring humingi ng kabayaran para sa mga makasaysayang pagkakamali.

Ngunit ang karapatang ito ay bihirang ibigay sa mga biktima ng kolonyalismo o sa kanilang mga ninuno. Bagama't may mga pagbubukod - madalas naming binibigyang-katuturan ang mga lider ng Vietnam, halimbawa, ng pagiging lehitimo sa pagpapalaki ng mga pang-aabuso sa Pranses o Amerikano sa kanilang bansa - ang mga ito ay pinakabihirang sa lahat pagdating sa sub-Saharan Africa.

Ang mga sanhi nito ay malamang na mas kumplikado kaysa sa isang racial double standard, kahit na iyon ang pinakahuling resulta.

Ang mga post-kolonyal na bansa, halimbawa, ay kadalasang umaasa sa kanilang mga dating panginoon para sa tulong ng dayuhan o iba pang anyo ng suporta, na pinipilit ang mga pinuno na isantabi ang mga makasaysayang hinaing. At ang mga namamahala sa elite sa mga post-kolonyal na bansa ay kadalasang binubuo ng mga pamilya na bahagi rin ng lokal na elite noong panahon ng kolonyal. Iyon ay hindi nangangahulugang ang kanilang mga ninuno ay nagtutulungan, ngunit ito ay nangangahulugan na sila ay mas malamang na magdusa sa pinakamalalang pang-aabuso.

Maging sa mga bansang gaya ng Algeria o India, kung saan ang mga mandirigma ng kalayaan ay nangibabaw sa mga post-kolonyal na pamahalaan, ang mga pinuno ay karaniwang mas nababahala sa pagtatrabaho kasama ng kanilang mga dating kolonyal na panginoon kaysa sa mga matitinding makasaysayang hinaing.

Ang lahat ng ito ay lumikha ng isang pamantayan kung saan ipinapalagay namin na ang mga pinuno ng Europa ay at marahil ay dapat na gamitin ang kanilang katungkulan upang igiit ang mga makasaysayang karaingan sa ngalan ng kanilang mga pamilya at sa pamamagitan ng pagpapalawak ng kanilang mga bansa, ngunit ang mga hindi European na pinuno, at lalo na ang mga pinuno ng sub-Saharan African, ay at hindi dapat.

Si Pangulong Obama, malinaw naman, ay isang hindi pangkaraniwang kaso. Siya ang pinuno ng isang bansang Kanluranin na, bagama't isang dating kolonya, ay higit pa sa kolonyal na pamana nito na walang sinuman ang talagang umaasa na ang isang Amerikanong pinuno ay humingi ng lunas sa pagmamaltrato ng kanyang lolo sa tuhod ng mga British redcoats.

Ngunit si Obama ay apo pa rin ng isang mamamayan ng Kenya na maling nakulong at pinahirapan ng isang dayuhang gobyerno na palagian niyang nakakasalamuha. Bagama't pinili ni Obama na huwag ilabas ito bilang pangulo, kapansin-pansin kung gaano natin naisaloob ang ideya na bawal na imungkahi man lang na si Obama maaari ilabas mo.

Maliwanag, ito ay medyo partikular kay Obama at sa partikular na mga isyu sa lahi ng Amerika. Bagama't maipagmamalaki nina Marco Rubio at Ted Cruz ang mga kasaysayan ng migrante ng kanilang pamilya, nalaman ni Obama na hindi niya magagawa. Kahit na pagkilala sa sariling lahi , higit na hindi ang kanyang koneksyon sa pamilya sa Kenya, ay isang pananagutan sa pulitika.

Malinaw na hindi ito ang kaso sa ibang mga post-kolonyal na bansa; hindi parang pinipigilan ng Liberian racial politics si Pangulong Ellen Johnson Sirleaf na kilalanin na siya ay itim.

Gayunpaman, habang maaari nating aminin na ang mahihirap na katotohanan ng pulitika ng lahi ay pumipigil kay Obama na itaas ang kasaysayan ng kanyang pamilya sa Kenya, hindi natin kailangang ipagpalagay na imposible para kay Obama na itaas ito nang may mabuting pananampalataya.

Hindi namin, kung tutuusin, itinuturing itong bawal magmungkahi na ang pagkakakilanlan ng lahi ni Obama ay maaaring makaapekto sa kung paano niya iniisip at pinag-uusapan, sabihin, karahasan ng pulisya laban sa mga komunidad ng mga itim na Amerikano. Sa katunayan, nararapat nating paniwalaan siya bilang natatanging insightful dahil dito, kahit na nahaharap din si Obama ng mas malawak na pagsisiyasat sa pagiging patas sa pulisya bilang isang resulta.

Ngunit, pagdating sa lolo ni Obama at sa mga krimen na dinanas niya sa mga kamay ng British, lubos naming isinasaloob ang paksang ito bilang bawal na ngayon ay ang pag-aalinlangan lamang ng lahi o tahasang racist na mga asong-whist.

Ang bawal na ito ay nagsasalita sa pandaigdigang dobleng pamantayan na hindi naghihikayat sa pagtugon sa mga makasaysayang hinaing kapag ang mga karaingan ay kolonyal. At ito ay isang kahihiyan, dahil ito ay isang kasaysayan na maaaring tumayo upang ma-exorcise para sa kapakinabangan ng parehong mga Kenyan at British na mga tao.

Ang ginawa ng mga awtoridad ng Britanya sa Kenya kay Hussein Onyango Obama, ginawa nila sa libu-libo pa, o mas masahol pa. Ang isang bilang ng mga nakaligtas at marahil ang ilang mga kolonista ay nabubuhay pa. Ito ay isang kasaysayan na hindi pa rin nagkakasundo, sa parehong UK at sa Kenya.

Si Obama mismo ay madalas na tinatalakay ang mga sugat at pasanin ng kasaysayan, at sa ibang mga bansa at iba pang mga konteksto ay nagtrabaho upang matugunan at sa gayon ay maaaring makatulong na pagalingin ang mga kasaysayang iyon.

Sa kaso ng UK at Kenya, siya ay bahagi mismo ng kasaysayang iyon, na ginagawa siyang, tila, perpektong angkop para dito. Bagama't ginagawang imposible ng mga pampulitikang katotohanan, ito ay nagkakahalaga ng pagkilala sa mga katotohanang iyon kung ano sila, sa halip na payagan ang ating sarili na ipagpatuloy ang bawal ng kolonyal na karaingan.