Ang mga resulta ng halalan sa 2018 ay hindi sasabihin sa amin kung ano ang iniisip ng Amerika tungkol kay Trump

Sinasabi sa atin ng mga halalan kung sino ang mananalo sa kapangyarihan, hindi kung ano ang pinaniniwalaan ng publiko.

Ang mga meme ng 2018 midterm elections ay nagpapakita ng pakiramdam ng pagkaapurahan at determinasyon

Ang mga meme ng midterms ay binibigyang-diin ang pagkaapurahan, determinasyon, at ang kahalagahan ng pagkuha ng boto.

Ang midterm elections ay nagsiwalat na ang America ay nasa isang malamig na digmaang sibil

Ang mga resulta ng halalan sa midterm noong 2018 ay nagsiwalat ng isang bansa na pangunahing nahahati sa dalawa, na walang tunay na puwang para sa kompromiso.

Kakaalis lang ng Nevada sa tampon tax nito

Nagtalo ang mga tagapagtaguyod na ang buwis sa pagbebenta sa mga tampon at pad ay hindi patas sa mga kababaihan.

Bumoto ang Idaho, Nebraska, at Utah na palawakin ang Medicaid

Mahigit sa 300,000 mga Amerikanong mababa ang kita ay nasa bingit ng pagkakaroon ng saklaw.