Bumoto ang Massachusetts na panatilihin ang mga proteksyon ng transgender sa Tanong 3

Provoni Instrumentin Tonë Për Eliminimin E ProblemeveAng pag-apruba ng mga botante sa kalagitnaan ng termino sa Massachusetts Tanong 3 ay nangangahulugan na ang mga taong transgender ay mananatiling protektado mula sa diskriminasyon.

Ang bandila ng LGBTQ, na may bandilang transgender sa background. Samuel Kubani/AFP sa pamamagitan ng Getty Images

Pinili ng mga botante sa Massachusetts noong Martes na panatilihin ang isang batas na nagpoprotekta sa mga taong transgender mula sa diskriminasyon.

Ang batas ng Massachusetts, na ipinasa noong 2016 ng lehislatura ng estado, ay nagbabawal sa diskriminasyon batay sa pagkakakilanlan ng kasarian sa mga pampublikong akomodasyon, gaya ng mga hotel, restaurant, at iba pang lugar na nagsisilbi sa publiko. Ngunit ang mga kalaban ng batas ay nakakuha ng sapat na lagda upang ilagay ito sa balota bilang isang reperendum sa 2018 midterm elections.

Noong Martes, ang mga botante ay bumoto ng oo para sa Tanong 3 — at itinaguyod ang batas.Kaugnay

4 na nanalo at 2 natalo mula sa 2018 midterm elections

Sa kasalukuyan, hindi tahasang ipinagbabawal ng pederal na batas ang diskriminasyon batay sa pagkakakilanlang pangkasarian sa anumang setting, kahit na ipinagbabawal ng pederal na pamahalaan ang diskriminasyon batay sa iba pang mga salik, tulad ng lahi, kasarian, relihiyon, at nasyonalidad. Karamihan sa mga proteksyon sa karapatang sibil ng estado ay hindi rin umaabot sa mga taong trans.

Ang resulta ay sa karamihan ng mga estado, hindi tahasang labag sa batas para sa isang tagapag-empleyo na tanggalin ang isang tao mula sa isang trabaho, para sa isang may-ari ng bahay na paalisin ang isang tao mula sa isang bahay, o para sa isang may-ari ng negosyo na sipain ang isang tao sa isang negosyo dahil lamang sa siya' t aprubahan ang pagkakakilanlan ng kasarian ng tao.Ipinapangatuwiran ng mga tagapagtaguyod ng LGBTQ na ang mga umiiral na pagbabawal sa diskriminasyon sa kasarian ay dapat protektahan ang mga taong trans, dahil ang diskriminasyon batay sa pagkakakilanlang pangkasarian ay nakaugat sa mga inaasahan tungkol sa kasarian na itinalaga sa isang tao sa kapanganakan. Ngunit ang interpretasyong iyon ng diskriminasyon sa kasarian ay nagbabawal ay dapat ma-validate ng Korte Suprema ng US o lahat ng mas mababang pederal na hukuman bago ito maging batas ng lupain.

Kaya ang mga estado tulad ng Massachusetts ay pinupunan ang mga puwang nang paisa-isa. Ipinagbawal na ng Massachusetts ang diskriminasyon batay sa pagkakakilanlan ng kasarian sa lugar ng trabaho at pabahay, at ang pinakabagong batas nito ay nagpapalawak ng mga proteksyong ito sa mga pampublikong akomodasyon.

Ang mito sa likod ng pagsalungat sa mga proteksyon ng transgender ng Massachusetts

Ang pagsalungat sa batas ng Massachusetts - ang konserbatibo, nakakatakot Wala sa 3 — binuo ang kaso nito sa mitolohiya sa banyo : Kung magagamit ng mga trans na tao ang banyo o locker room na naaayon sa kanilang pagkakakilanlan ng kasarian, sasamantalahin ng mga lalaki ang batas at kumilos na parang mga babae para pumunta sa mga banyo ng babae o locker room para sexually harass o assault mga babae.Ngunit kahit na pinapayagan ang mga trans na gamitin ang banyo o locker room na naaayon sa kanilang pagkakakilanlan ng kasarian, nananatiling ilegal ang sekswal na pag-atake.

Wala ring katibayan na ang mga batas na walang diskriminasyon - at iba pang mga patakaran na nagpapahintulot sa mga taong trans na gamitin ang banyo para sa kanilang pagkakakilanlan ng kasarian - ay humahantong sa sekswal na pag-atake sa mga banyo at locker room. Sa dalawang pagsisiyasat, kinumpirma ng makakaliwang media watchdog na organisasyon na Media Matters sa mga eksperto at opisyal sa 12 estado at 17 distrito ng paaralan na may mga proteksyon para sa mga taong trans na wala silang mga pagtaas sa mga krimen sa sex pagkatapos nilang ipatupad ang kanilang mga patakaran.Sinasabi ng mga eksperto na ang mga batas ng LGBTQ na walang diskriminasyon ay hindi humahantong sa mga sekswal na krimen sa mga banyo. Mahalaga sa Media

Karaniwang tinututulan ng mga konserbatibo na may mga halimbawa ng mga lalaking pumapasok sa banyo ng mga babae upang salakayin ang mga babae. Ngunit bilang Iniulat ng PolitiFact , wala sa mga halimbawang binanggit sa US ang nangyari pagkatapos magpasa ang isang lungsod o estado ng batas na walang diskriminasyon o kung hindi man ay hayaan ang mga trans na gamitin ang banyo o locker room para sa kanilang pagkakakilanlan sa kasarian. Sa halip, ang mga ito ay tila mga halimbawa ng mga tao na gumagawa ng mga kakila-kilabot na bagay anuman ang batas - na, sa kasamaang-palad, ay nangyari mula pa noong simula ng sibilisasyon.

Ang isang halimbawa ay isang kaso sa Toronto, Canada, na ngayon ay may batas na walang diskriminasyon, kung saan ang isang lalaki ay nagbalatkayo bilang isang babae at inatake ang mga babae sa mga silungan. Ngunit ang mga pag-atake nangyari mga buwan bago Pinoprotektahan ng Ontario (probinsya ng Toronto) ang mga taong trans sa isang batas na walang diskriminasyon. Kaya hindi maaaring ang batas ang dahilan.

Bagama't ang isyu ay pangunahing ginagamit na ngayon laban sa mga taong trans, ang mga dating takot sa banyo ay regular na ipinapatupad laban sa mga dahilan ng mga karapatang sibil. Ginamit ito laban sa mga itim na tao sa bigyang-katwiran ang paghihiwalay — sa pamamagitan ng pagtawag sa takot na ang mga itim na lalaki ay aatake sa mga puting babae sa mga banyo. At ito ay ginamit upang ihinto ang Equal Rights Amendment, na sinubukang magtatag ng legal na pagkakapantay-pantay sa pagitan ng kalalakihan at kababaihan, dahil inangkin ng mga kalaban na hahantong ito sa pag-aalis ng mga banyo para sa iba't ibang kasarian, na posibleng maglagay sa mga kababaihan sa panganib.

May ilang tao din, sa totoo lang, naaabala lang sa ideya na ang isang tao sa parehong banyo o locker room ay hindi makakasama sa parehong ari na tulad nila.

Napupunta ito sa gitna ng isyu: Ang mga banyo ay mga lugar kung saan nangyayari ang mga pribadong bagay, at nagdudulot ito sa mga tao na madamay sa lahat ng uri ng paraan. Natatakot ang mga tao dahil nalantad sila, Kathryn Anthony, may-akda ng Pagdidisenyo para sa Pagkakaiba-iba: Kasarian, Lahi at Etnisidad sa Propesyon ng Arkitektura , sinabi sa Tagapangalaga . May kahinaan na nararamdaman natin sa mga pampublikong banyo na hindi natin nararamdaman sa ibang mga lugar.

Ngunit maraming bagay ang nangyayari sa mga pampublikong banyo kung saan hindi komportable ang mga tao — at nagtagumpay ang mga tao na harapin ito upang matugunan ang mga karapatan at pangangailangan ng iba.

Kaya't kung ito ay hindi nakakapinsala sa sinuman, marahil ito ay pinakamahusay, ang mga tagapagtaguyod ng LGBTQ ay nakipagtalo, na hayaan ang mga taong trans na gamitin ang pasilidad para sa kanilang pagkakakilanlan ng kasarian nang hindi ipinaparamdam sa kanila na inaalis sila at diskriminasyon. (Ang diskriminasyon ay isang malaking kontribusyon sa dysphoria ng kasarian , isang kondisyong medikal na nararanasan ng ilang taong trans na maaaring magdulot ng depresyon, pagkabalisa, at kahit na ideya ng pagpapakamatay.)

Ngunit ang mga konserbatibo at iba pang mga kalaban ng mga karapatan ng LGBTQ ay sumabit sa kawalan ng katiyakan sa mga banyo upang tutulan ang mga natamo ng mga karapatang sibil. At kahit na ang mga ito ay malinaw na mga alamat na walang ebidensya sa likod ng mga ito, ginamit ang mga ito sa mga pagtatangka na ipagpatuloy ang diskriminasyon mula noong panahon ni Jim Crow.

Hindi bababa sa Massachusetts, gayunpaman, ang pinakabagong pagtatangka sa pagpapatuloy ng alamat ay nabigo - at ang mga taong trans ay nananatiling protektado sa ilalim ng batas.

Para sa higit pa sa mga alamat na nakapaligid sa mga taong trans, basahin ang nagpapaliwanag ng Vox.