Paano pinapatakbo ng India ang pinakamalaking halalan sa mundo

Provoni Instrumentin Tonë Për Eliminimin E ProblemeveAno ang kinakailangan upang maabot ang 900 milyong botante.

Bumoto ang India na piliin ang sentral na pamahalaan nito para sa susunod na limang taon sa buong tagsibol ng 2019. Isang ikawalo ng buong populasyon sa mundo ang kwalipikadong bumoto sa halalan na ito. Iyan ay 900 milyong tao, at higit sa 67 porsiyento ang bumoto.

Pinapatakbo ng India ang pinakamalaking halalan sa mundo, at ang mga opisyal ay nagsisikap na gawin itong demokratikong ehersisyo na madaling ma-access hangga't maaari. Nangangahulugan ito na tinitiyak nilang lahat, kahit na sa pinakamalayong lokasyon, ay malapit sa polling booth. Sa India, may batas na ang mga makina sa pagboto ng halalan ay dapat ilagay sa loob ng 2 kilometro ng bawat botante. Ang mga opisyal ay naglagay ng maraming trabaho upang maisakatuparan ito — kahit na ang ibig sabihin nito ay dalhin ang mga makinang ito sa mga botante sa isang elepante.

Ito ang pinakabagong episode ng Vox Borders: India. Sa episode na ito, tinitingnan ng Vox Borders kung paano inilalabas ng India ang napakalaking halalan na ito.Mahahanap mo ang video na ito at lahat ng Mga video ni Vox nasa youtube. Mag-subscribe para sa pinakabago.