Donald Trump: pagsisisihan ng papa na tawagin akong hindi Kristiyano kapag inatake ng ISIS ang Vatican

Provoni Instrumentin Tonë Për Eliminimin E ProblemeveKumaway si Pope Francis mula sa popemobile patungo sa Via Crucis sa Copacabana Beach sa pagdiriwang ng World Youth Day noong Hulyo 26, 2013, sa Rio de Janeiro, Brazil.

Kumaway si Pope Francis mula sa popemobile patungo sa Via Crucis sa Copacabana Beach sa pagdiriwang ng World Youth Day noong Hulyo 26, 2013, sa Rio de Janeiro, Brazil.

Buda Mendes / Getty Images

Iminungkahi ni Pope Francis noong Huwebes na si Donald Trump ay 'hindi Kristiyano' dahil sa plano ng Republican presidential candidate na magtayo ng pader sa hangganan ng Mexico.

Nagpaputok si Trump ng isang pahayag bilang tugon halos kaagad na pumutol sa mga komento ng papa bilang 'kahiya-hiya' at sinabing iba ang iisipin ng papa tungkol sa kanya pagkatapos na atakehin ang Vatican ng Islamic State.

'Kung at kapag ang Vatican ay inaatake ng ISIS, na gaya ng alam ng lahat ay ang ultimate trophy ng ISIS, maipapangako ko sa iyo na ang Papa ay nananalangin at nananalangin na sana si Donald Trump ang maging Pangulo,' ang pahayag ni Trump.Nagpatuloy si Trump: 'Hindi ko papayagan ang Kristiyanismo na patuloy na atakihin at pahinain, hindi katulad ng nangyayari ngayon, sa ating kasalukuyang Pangulo. Walang pinuno, lalo na ang isang lider ng relihiyon, ang dapat magkaroon ng karapatang tanungin ang relihiyon o pananampalataya ng ibang tao.'

Ang mga pahayag ni Francis tungkol sa Kristiyanismo ni Trump ay dumating sa kanyang paglalakbay sa hangganan ng Mexico-US, kung saan binigyang-diin niya ang makataong krisis ng mga migrante na nagsisikap na makarating sa Amerika.

Tinanong ng isang reporter noong Huwebes kung ang isang 'mabuting Katoliko' ay maaaring bumoto para kay Trump, pinuna ng papa ang panukala ni Trump para sa isang pader sa tabi ng hangganan, ngunit sinabi rin na hindi siya magtitimbang sa halalan.'Ang isang tao na nag-iisip lamang tungkol sa pagtatayo ng mga pader, saanman sila naroroon, at hindi mga tulay, ay hindi Kristiyano. Hindi ito ebanghelyo,' sabi ni Francis, ayon sa ABC News .

Idinagdag niya: 'Kung ano ang sinabi mo tungkol sa kung magpapayo ako na bumoto o hindi bumoto, hindi ako sasali diyan. Sinasabi ko lang na hindi Kristiyano ang lalaking ito kung sinabi niya ang mga bagay na ganoon. Dapat nating tingnan kung sinabi niya ang mga bagay sa ganoong paraan at sa ganitong paraan binibigyan ko ng pakinabang ng pagdududa.'

Ang tumitinding hindi pagkakasundo sa pagitan ng papa at Trump

Ang kakaibang alitan sa pagitan ng papa at Trump ay nagsimula nang mas maaga sa linggong ito, nang si Trump nadismiss pagbisita ng papa sa hangganan at nangatuwiran na hindi pinahahalagahan ni Francis 'ang panganib ng bukas na hangganan na mayroon tayo sa Mexico.''Sa tingin ko ang papa ay isang napaka-pulitikal na tao,' sinabi ni Trump sa Fox Business Network's Varney & Co.

Ang papa ay tumugon noong Huwebes sa pamamagitan ng pagtanggap sa katangian, na binanggit na ang pampulitikang pakikipag-ugnayan ay sentro sa kahulugan ni Aristotle kung ano ang ibig sabihin ng pagiging isang tao.'Salamat sa Diyos sinabi niya na ako ay isang politiko, dahil tinukoy ni Aristotle ang tao bilang 'animal politicus.' Kaya at least tao ako,' sabi ni Francis, ayon sa ABC . 'Kung ako ay isang pawn -- well, siguro, hindi ko alam. Ipaubaya ko iyan sa iyong paghuhusga at sa mga tao.'

Buong pahayag ni Trump

Kung at kapag ang Vatican ay inatake ng ISIS, na alam ng lahat na ang pinakahuling tropeo ng ISIS, maipapangako ko sa iyo na ang Papa ay nananalangin at nagdasal na sana ay maging Presidente si Donald Trump dahil hindi ito mangyayari. Mapapawi na sana ang ISIS hindi tulad ng nangyayari ngayon sa ating lahat ng usapan, walang aksyong pulitiko.

Ang gobyerno ng Mexico at ang pamunuan nito ay gumawa ng maraming mapanlait na pahayag tungkol sa akin sa Papa, dahil gusto nilang ipagpatuloy ang pag-agaw sa Estados Unidos, kapwa sa kalakalan at sa hangganan, at naiintindihan nila na ako ay lubos na matalino sa kanila. Narinig lamang ng Papa ang isang bahagi ng kuwento - hindi niya nakita ang krimen, ang trafficking ng droga at ang negatibong epekto sa ekonomiya ng kasalukuyang mga patakaran sa Estados Unidos. Hindi niya nakikita kung paano nalalampasan ng pamunuan ng Mexico si Pangulong Obama at ang ating pamumuno sa bawat aspeto ng negosasyon.

Ang pagtatanong ng isang lider ng relihiyon sa pananampalataya ng isang tao ay kahiya-hiya. Ipinagmamalaki ko na ako ay isang Kristiyano at bilang Pangulo ay hindi ko hahayaang patuloy na atakihin at pahinain ang Kristiyanismo, hindi tulad ng nangyayari ngayon, sa ating kasalukuyang Pangulo. Walang pinuno, lalo na ang isang lider ng relihiyon, ang dapat magkaroon ng karapatang tanungin ang relihiyon o pananampalataya ng ibang tao. Ginagamit nila ang Santo Papa bilang isang pawn at dapat nilang ikahiya ang kanilang mga sarili sa paggawa nito, lalo na kapag napakaraming buhay ang nasasangkot at kapag ang illegal immigration ay talamak.