Bakit ang mga progresibo ay pumipila laban sa mga bagong kriminal na parusa para sa lokal na terorismo

Maaaring gumamit ng mas malawak na mga batas sa domestic terorismo laban sa mga marginalized na komunidad.

Bakit hindi maaaring sisihin ni Trump ang mga imigrante na na-boot mula sa militar

Pinaalis ng militar ng US ang mga imigrante - ngunit mayroong isang kapansin-pansing makamundong, administratibong dahilan kung bakit.

Si Trump ay isang commander in chief na hindi nag-uutos

'Maaari mong pasabugin ang mga bagay-bagay ... ngunit saan nagtatapos ang mga bagay-bagay?'