Ang salungatan sa pagitan ng Iraqi Sunnis at Shias ay nagpapanatili ng ISIS

Provoni Instrumentin Tonë Për Eliminimin E ProblemeveNahati ang Sunni-Shia sa Islam, at kung paano ito nauugnay sa ISIS.

Ang mga lalaking Iraqi na Sunni ay ipinakita bilang mga dating jihadist na nakikipaglaban sa tabi ng grupong Islamic State (IS) na tumalikod upang sumali sa pwersa ng gobyerno ng Iraq ay pumuwesto sa Amriyat al-Fallujah, sa lalawigan ng Anbar ng Iraq, noong Mayo 26, 2015.

Heydar Hamdani/AFP/Getty Images
Bahagi ng18 bagay tungkol sa ISIS na kailangan mong malaman

Isa sa pinakamahalagang salik sa muling pagkabuhay ng ISIS ay ang salungatan sa pagitan ng pinakamalaking dalawang pangkat ng relihiyong Arabo sa Iraq: Shias at Sunnis. Ang mga mandirigma ng ISIS mismo ay mga Sunnis, at ang tensyon sa pagitan ng dalawang grupo ay isang malakas na tool sa pagre-recruit para sa ISIS.

Sa pinakapangunahing teolohikong mga termino, ang Sunni-Shia ay nahati sa Islam nagmula na may kontrobersya kung sino ang kukuha ng kapangyarihan pagkatapos ng kamatayan ni Propeta Mohammed. Ngayon, siyempre, ang mga problema ng sekta ng Iraq ay hindi tungkol sa muling pagbabalik sa mga pagtatalo sa ikapitong siglo; ang mga ito ay tungkol sa modernong kapangyarihang pampulitika at mga karaingan. Ngunit ang mga iyon ay may posibilidad na mahulog sa mga linya ng Sunni-Shia.Karamihan sa mga Iraqi Arabs ay mga Shia, ngunit ang Sunnis ang nagpatakbo ng palabas nang si Saddam Hussein, mismong Sunni, ang namuno sa Iraq. Nagpakalat si Saddam ng maling paniniwala, na nakakagulat na patuloy pa rin sa bansa ngayon, na ang Sunnis ang tunay na mayorya sa Iraq. Kaya, nadama ng Sunnis, at nararamdaman pa rin, na may karapatan sa mas malaking bahagi ng kapangyarihang pampulitika kaysa sa maaaring matiyak ng kanilang laki.

Samantala, ang digmaang sibil sa Iraq ay sumiklab pagkatapos ng pagsalakay na pinamunuan ng US noong 2003 ay nagkaroon ng malupit na sektaryan, at ang huwad na demokrasya na lumitaw pagkatapos ay nagbigay ng kapangyarihan sa karamihan ng mga Shia (na may ilang mabigat na tulong mula sa Washington) sa kapinsalaan ng minoryang Sunni. Ngayon ang dalawang grupo ay hindi nagtitiwala sa isa't isa at sa ngayon ay nakikipagkumpitensya sa kung ano ang nakikita nila bilang isang zero-sum game para sa kontrol sa mga institusyong pampulitika ng Iraq. Noong 2013, ginamit ng Shias ang kontrol sa puwersa ng pulisya upang arbitraryong pigilan ang mga nagpoprotestang Sunni na humihiling ng higit na representasyon sa gobyerno.

Hangga't kontrolado ng mga Shia ang gobyerno, at hindi nararamdaman ng mga Sunnis na sila ay medyo kinakatawan, ang ISIS ay may madla para sa radikal na mensaheng Sunni nito. Iyan ay isang mahalagang bahagi ng kung paano binuo ng grupo ang suporta sa mabigat na Sunni hilagang-kanluran ng Iraq.