Ang madulas na henyo ng kwentong Cinderella

Si Cinderella ay nagtiis ng daan-daang taon. Iyon ay dahil nagbibigay ito sa amin ng isang paraan upang pag-usapan ang tungkol sa mga pamilya.

Nagtatrabaho ako sa kilusang pangkalikasan. Wala akong pakialam kung mag-recycle ka.

Itigil ang pagkahumaling sa iyong kapaligiran na 'mga kasalanan.' Sa halip, labanan ang industriya ng langis at gas.

Sa loob ng kinakalkula na lahi upang lumikha ng susunod na inumin ng tag-init

Ito ay matalino, aspirational marketing - hindi lamang mainit na panahon - na nagbunga ng rosé, Aperol spritzes at hard seltzer.

Paano nanalo ang gay marriage sa America

Ang dekada ay nakakita ng seismic shift sa kung paano tinitingnan ng lipunan ang mga LGBTQ.

6 na bagay na nais kong maunawaan ng mga tao tungkol sa ateismo sa Amerika

10 porsiyento ng mga Amerikano ay kinikilala bilang mga ateista — ngunit marami ang hindi alam ng mga tao tungkol sa amin.

11 meme na nakakuha ng dekada

Ang kakaibang viral ephemera ng internet ay nagbigay sa amin ng tawa, nagdulot ng takot at poot, at nagsilbing isang karaniwang wika.

Isa akong fast-food worker. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ang tungkol sa pagka-burnout.

Habang pinapataas ng teknolohiya ang stress, ang mga trabahong mababa ang sahod ay naging ilan sa pinakamahirap sa America.

10 bagay na dapat nating hilingin sa Big Tech ngayon

Dapat managot ang mga kumpanya para sa kanilang mga algorithm. Oras na para humiling ng transparency, pahintulot, kalayaan mula sa bias, at higit pa.

Ang sekularismo ay tumataas, ngunit ang mga Amerikano ay nakakahanap pa rin ng komunidad at layunin sa espirituwalidad

Saan bumabaling ang mga Amerikano para sa kung anong relihiyon ang tradisyonal na ibinibigay? Tanong namin sa kanila.

Parang trangkaso. Kinailangan ng 10 doktor, isang taon, at $60,000 para makakuha ng sagot.

Ang napakasakit na paglalakbay ng aking pamilya upang magpagamot matapos kaming makagat ng mga garapata.