Inirerekomenda ng Jane Mayer ng New Yorker ang 3 aklat tungkol sa pera at pulitika ng Amerika

Ang reporter ng New Yorker ay nagmumungkahi ng tatlong libro tungkol sa pera sa pulitika ng Amerika.

Inirerekomenda ni Michael Pollan ang 4 na aklat na magbabago sa paraan ng pag-iisip mo tungkol sa iyong utak

Ang may-akda ng The Omnivore's Dilemma ay nagsulat ng isang bagong libro sa psychedelics na tinatawag na How to Change Your Mind.

Inirerekomenda ni Melinda Gates ang 3 aklat na nagpabago sa paraan ng kanyang pag-iisip tungkol sa mundo

Sa isang live na episode ng The Ezra Klein Show, inirekomenda ni Melinda Gates ang tatlong aklat na dapat basahin ng lahat