5 nanalo at 2 natalo mula gabi 2 ng Democratic convention

Mula kay Jill Biden, Jacquelyn Brittany, at sa roll call kay Bill Clinton at sa tradisyonal na format ng kombensiyon, narito kung sino ang nanalo at natalo sa ikalawang araw ng DNC.